MYU ÇINAR FİRMA PROFİLİ
 
 

MYU ÇINAR GRUP'un amacı yeni ve katma değeri yüksek finansal ürünleri, Balkan, Orta Asya, ve Türkiye'deki şirketlerin gelişmeleri ve büyümeleri için gerekli olan bütün finansal araçları, bu firmaların kullanımına sunmak ve uluslararası finansman piyasalarından en optimum faydayı sağlamalarını temin etmektir. Bu bağlamda, gelişmekte olan ülkelerde finansman olanakları yaratırken karşılaşılan tüm zorluklar ve güçlükler, MYU ÇINAR GRUP için aynı zamanda birer motivasyon kaynağıdır.

Müşterilerimizin finansal ihtiyaçları MYU ÇINAR GRUP'un çalışmaları için temel teşkil etmekte ve bu çalışmalar, finansal çözümler için gerekli tüm kaynakların araştırılması ile değişik sermaye ve borç finansmanı uygulamalarının kombinasyonunu içermektedir. Balkanlar'da, Orta Asya'da ve Türkiye'de sahip olduğu sadık ve seçkin müşteri kitlesi ve geniş yurtdışı ilişki ağıyla, MYU ÇINAR GRUP her bir müşterisinin spesifik finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla danışmanlık hizmetleri vermektedir.

MYU ÇINAR GRUP yukarıda adı geçen piyasalara ilgi duyan yabancı yatırımcılar için, projelerin hayata geçirilmesi, bu projelerin finansmanı, yatırımlar, satın almalar ve birleşmeler konusunda cazip fırsatlar yaratma kapasitesi ve problem çözücü özelliğiyle hizmet üretmektedir. Bu çerçevede MYU ÇINAR GRUP, müşterilerinin borç finansmanı temini aşamasında bir çok uluslu şirketle (Finans Kuruluşları, Bankalar, Proje Geliştirici ve Teknoloji Sağlayıcı firmalar) çalışmaktadır.

Sermaye finansmanı hizmetlerinde MYU ÇINAR GRUP, Avrupa'daki seçkin müşteri bazına, şirket birleşme ve satın alma sürecinin tüm aşamalarında (hedef firmaların belirlenmesi, finansmanın yapılandırılması, pazarlıklar ve tamamlama) müşterilerinin yanında yer almakta ve onlara gerekli tüm desteği sağlamaktadır.

Geniş İş Akışı

Sahip olduğu profesyonel iş geliştirme ekibi, saygın müşteri portföyü ve geniş finansman olanakları yaratan münhasır temsilcisi olduğu bankalar ağıyla, MYU ÇINAR GRUP yaygın ve kaliteli bir iş akışı potansiyeli yaratma ve piyasadaki mevcut projeleri takip edebilme yeteneğine sahiptir. Sahip olduğu geniş piyasa ağı ve ilişkileriyle, MYU ÇINAR GRUP dünya finansal piyasalarındaki önemli proje ve finansal işlemlere kolaylıkla ulaşabilmekte yukarıda adı geçen bölgeleri yakından takip edebilmektedir.

Farklılığımız:

Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarının sürekli ve tam olarak karşılanması ve müşterilerinin hedeflerine en kısa sürede ulaşmasının sağlanması amacıyla MYU ÇINAR GRUP, tecrübeli uzman finansman ekibiyle her an müşterisinin yanında yer almaktadır. MYU ÇINAR GRUP ekibini oluşturan profesyonellerin her biri, uluslararası finans piyasalarında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahiptirler. Farklı uzmanlık alanları, geniş ve birbirini tamamlayan mesleki birikimleriyle, MYU ÇINAR GRUP'un profesyonel çalışanları müşterileri için en uygun kurumsal finansman çözümlerini sağlamaktadır.

İlişki Ağı (Network)

Borç piyasalarında uluslararası bankalar, finans kurumları, kredi kuruluşları ve kamu kurumları, sermaye piyasalarında ise yatırım bankaları, uzmanlaşmış finansal kuruluşlar, özel sermaye fonları, hükümet kuruluşları ve OECD üyesi ülkelerin belli başlı büyük şirketleri ile yakın temas ve kurumsallaşmış bir ilişki içerisinde olan MYU ÇINAR GRUP, sahip olduğu bu geniş ağ sayesinde borç ve sermaye finansmanı çalışmalarını başarıyla sonuçlandırmaktadır.

Misyonumuz


“Yüksek ahlak ve profesyonellik kuralları çerçevesinde seçkin müşterilerini ve onların projelerini, halka açık olmayan sermaye ve borç piyasalarından finansman sağlamaları için, uluslararası mali piyasalarda temsil etmek, bu piyasaları maksimize etmesini sağlamak sureti ile kurumsal finansman hizmeti vermektir ”.

Vizyonumuz Bölgenin “Lider Kurumsal Finansman Şirketi” olmak ve daima yeni ürünler ve yeni perspektifler ile ve en yüksek standartlar çerçevesinde en iyi sonuçlara ulaşmaktır. MYU ÇINAR GRUP sektörün en iyisini ortaya koymak konusunda azimlidir.

 
     
 
Tel : 0532 293 91 06 – 0544 936 09 09
Mail : info@myucinar.com